Služby

DomovSlužby
Enwaste - Predaj a výkup plastov

Nákup a predaj

konštrukčných a základných plastov vo forme granulátov, regranulátov, drte, brikiet, ingotov a lisovaných balíkov.

Sprostredkovateľská činnosť

v oblasti odpadového hospodárstva.

Poskytovanie poradenskej činnosti

spolu s inými službami v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi

Výkup širokého spektra plastov v rôznej kvalite

fólie, obalové materiály, zmetkové výlisky, odstreky, vtoky, drviny, granuláty, dosky, preložky materiálov, preformy, preplachy z materiálov PET, LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PA6, POM, PC, PVC, PS, EPDM, EPS…

Nákup a predaj

konštrukčných a základných plastov širokého spektra z priemyselnej výroby a separácie komunálneho odpadu vo forme:

  • primárnych granulátov
  • „ off grade“ granulátov
  • regranulátov
  • drviny, aglomerátu
  • brikiet, ingotov
  • lisovaných balikov
  • odstrekov, vtokov, výliskov a iných

Zhodnocovanie odpadov

prostredníctvom zmluvných partnerov s dlhoročnou praxou a tradíciou v plastikárskom odvetví