Recyklácia a zhodnocovanie plastov

DomovRecyklácia a zhodnocovanie plastov

Máte otázky?

Kontaktujte nás

Recyklujeme a zhodnocujeme

Medzi naše ďalšie základné činnosti patrí recyklácia a zhodnotenie plastov, prípadne iných materiálov. Túto činnosť vykonávame u našich partnerov v Slovenskej republike alebo v zahraničí. Na základe tejto spolupráce vieme našim dodávateľom zabezpečiť potvrdenie R3 o zhodnotení odpadových plastov.

Sme si vedomí toho, že dnes je doba, kedy by mal každý dbať a starať sa o životné prostredie, a preto aj my sa snažíme svojou troškou prispieť. To je ten dôvod, prečo plasty a ostatné materiály opäť dostávame do obehu. Myslíme si, že to bude mať nesmierny význam pre ďalšie generácie, keďže plast (ropa) je surovina, ktorá nie je obnoviteľná a v dnešnej dobe sa rýchlo míňa. Je na každom z nás, aby prispieval do systému, ktorý vracia starý plast do obehu a teda starý premieňa na nový.

Spoločnosť ENWASTE s.r.o do tohto systému patrí a dúfame, že vždy patriť bude.

Recyklácia a zhodnocovanie plastov