Kontakt

DomovKontakt

Kontakt
Nájdete nás

M. R. Štefánika 7845/53, 960 01, Zvolen

Telefón

+421 907 268 226

Email

info@enwaste.sk
enwaste@gmail.com

Prevádzka Žiar nad Hronom

Ulica SNP 131
965 01 Žiar nad Hronom

Údaje z registra

Obchodné meno: ENWASTE s.r.o.

IČO: 46 816 101

DIČ: 2023599204

IČ DPH: SK2023599204

Zapísaná v: Okresný súd Banská Bystrica,

Oddiel: Sro, Vložka číslo 22884/S

Platobné spojenie

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Číslo účtu: 5032975462/0900

SWIFT: GIBASKBX

IBAN: SK6509000000005032975462

Social