Naše služby

Nákup a predaj

konštrukčných a základných plastov vo forme granulátov, regranulátov, drte, brikiet, ingotov a lisovaných balíkov.

Sprostredkovateľská činnosť

v oblasti odpadového hospodárstva.mattis.

Poskytovanie poradenskej činnosti

spolu s inými službami v oblasti nakladania s inými ako nebezpečnými odpadmi

Výkup širokého spektra plastov v rôznej kvalite

fólie, obalové materiály, zmetkové výlisky, odstreky, vtoky, drviny, granuláty, dosky, preložky materiálov, preformy, preplachy z materiálov PET, LDPE, LLDPE, HDPE, ABS, PA6, POM, PC, PVC, PS, EPDM, EPS…

Nákup a predaj

konštrukčných a základných plastov širokého spektra z priemyselnej výroby a separácie komunálneho odpadu vo viacerých formách

Zhodnocovanie odpadov

prostredníctvom zmluvných partnerov s dlhoročnou praxou a tradíciou v plastikárskom odvetví

Domov

Predaj a výkup plastov

Predaj a výkup

Hlavným predmetom nášho podnikania je globálny predaj a výkup konštrukčných, technických a odpadových plastov.

Pro-zákaznícky prístup

Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je odborné poradenstvo a silný pro-zákaznícky prístup.

Široká sieť partnerov

Vďaka dlhoročným skúsenostiam a profesionálnemu zázemiu sme nadobudli širokú sieť partnerov po celej Európe

Rýchle, spoľahlivé a efektívne dodanie

Vďaka širokej sieti partnerov po celej Európe dokážeme našim klientom zabezpečiť rýchle, spoľahlivé a efektívne dodanie požadovaného produktu.

Recyklácia a zhodnocovanie plastov

Recyklácia a opätovné zhodnotenie

Súčasťou našich služieb je aj recyklácia a opätovné zhodnotenie plastov a iných materiálov.

Potvrdenie R3

Túto činnosť vykonávame v spolupráci s našimi partnermi na Slovensku alebo v zahraničí aj s vystavením potvrdenia R3 o zhodnotení odpadových plastov.

Domov